header images

Розробка типових навчальних планів та програм

Для забезпечення навчального процесу на виробництві інститут станом на 01.05.2016 розробив 467 типових навчальних планів і програм, 5 методичних посібників з питань підготовки кадрів на виробництві.

Навчання робітників. Перепідготовка кадрів

Навчальний клас

Згідно з ліцензією інститут здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за 32 професіями.
Упродовж 2008-2015 р.р навчальним підрозділом Інституту здійснено підготовку, перепідготовку та підвищення 10619 робітників для 156 підприємств України, які є постійними замовниками підготовки кадрів. Інститут здійснює навчання на замовлення підприємств за робітничими професіями, які є затребуваними на ринку праці.

Методичні посібники. Дидактичні матеріали.

Література

Протягом 2008-2015 років Інститутом було розроблено 418 типових навчальних планів і програм професійно-технічного навчання за робітничими професіями, підготовлено 5 методичних посібників з питань підготовки кадрів на виробництві, які використовуються підприємствами України для підготовки кадрів на виробництві.


ditor@a-teleport.com

Факс (056)745-13-78